Program „Czyste Powietrze” 2023

lut 22, 2023 | Dotacje

W Polsce coraz większą uwagę poświęca się kwestiom ochrony środowiska i redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednym z najważniejszych celów w tym zakresie jest walka ze smogiem. W tym celu został wprowadzony program „Czyste Powietrze”, który oferuje dotacje na wymianę źródła ciepła w domu ze starego pieca na paliwo stałe, na pompę ciepła. W ramach programu „Czyste powietrze” dotacja obejmować może : wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stworzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, audyt energetyczny i kompleksową modernizację; a maksymalna dotacja możliwa do uzyskania w tym programie, to aż 136 200 zł.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z tego powodu uruchomiony został rozbudowany program umożliwiający wnioskowanie o bezzwrotną dotacje do inwestycji, dotację na częściową spłatę kapitału przy realizacji inwestycji przy wykorzystaniu ścieżki bankowej, a także o dofinansowanie z prefinansowaniem.

Kto może skorzystać z programu?

Uprawnionymi do skorzystania z programu są właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem uzyskania dofinansowania na nowe źródło ciepła, jest utylizacja starego pieca na paliwa stałe. Jest możliwość uzyskania dofinansowania bez wymiany źródła ciepła, jeśli w budynku w którym realizowane jest przedsięwzięcie nie ma żadnego z pieców nie spełniających obowiązujących norm. Zakres takiego przedsięwzięcia to: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych. Osoby uprawnione do skorzystania z dofinansowania klasyfikowane do dotacji są na podstawie osiąganych progów dochodowych. Występuje podział na 3 kategorie poziomu dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy.

Wysokość dotacji i koszty kwalifikowane

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny. Przedstawione powyżej kwoty są maksymalnymi kwotami dofinansowania możliwymi do osiągnięcia na poszczególnych poziomach dofinansowania, biorąc pod uwagę prace obejmujące wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację.

Dotacja z prefinansowaniem – co to znaczy?

Do uzyskania dotacji z prefinansowaniem uprawnieni są beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego progu dofinansowania. Jest to sposób finansowania w którym Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty wykonawcy jedynie części kosztów, wynikających z różnicy między kosztem faktycznym inwestycji, a kwotą przyznanego dofinansowania. Środki przeznaczone na realizację przekazywane będą w formie zaliczki bezpośrednio wykonawcy, w kwocie maksymalnie 50 % przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność, druga część należności wpłynie na konto wykonawcy.

Dlaczego warto z programu „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze” daje możliwość wyboru zakresu prac który chcesz wykonać, w zależności od potrzeb. Jeśli uważasz, że Twój dom jest prawidłowo ocieplony i kompleksowa termomodernizacja jest ponad Twoje potrzeby – możesz skorzystać z dofinansowania jedynie na wymianę źródła ciepła na ekologiczne i stworzenie pierwszej mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Twojego domu. Jeżeli Twój dom potrzebuje kompleksowej termomodernizacji – to dobry moment aby to uczynić. Aby dostać dofinansowanie w pełnej kwocie, wykonaj audyt energetyczny i wykonaj wszystkie z prac, które pomogą Ci osiągnąć oszczędności energetyczne zgodne z założeniami programu. Modernizacja budynku w ramach programu „Czyste powietrze” to przede wszystkim korzyść dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Dzięki termomodernizacji budynku można zredukować zużycie energii, co wpłynie na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Jak skorzystać z programu „ Czyste powietrze”?

Najprostszym sposobem jest zgłoszenie się do nas z zaświadczeniem o średnich miesięcznych dochodach osiąganych przez Twoje gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym wnioskowanie o dofinansowanie. Posiadając takie informacje będziemy w stanie odpowiedzieć Ci, jaki poziom dofinansowania jest możliwy do uzyskania na interesujący Cię zakres inwestycji. Jeśli nie wiesz jak uzyskać takie zaświadczenie – odwiedź nasze biuro konsultacyjne, w którym uzyskasz wniosek o wydanie zaświadczenia i niezbędne objaśnienia co do kolejnych kroków w drodze po uzyskanie dofinansowania. Decydując się na inwestycje z zakresu naszej oferty możesz liczyć obsługę na najwyższym poziomie, pomoc na każdym etapie realizacji, a także pośrednictwo w wysłaniu wniosku. Aby poznać więcej szczegółów, zapraszamy do biura konsultacyjnego przy ul. Rynek 7 w Radzyniu Podlaskim.