Program „Moje Ciepło” zyskaj nawet do 21000 zł

lut 22, 2023 | Dotacje

Program „Moje Ciepło” – zyskaj nawet 21000 zł na nowe źródło ciepła

Ciepło to podstawowa potrzeba każdego z nas. W Polsce większość budynków ogrzewana jest węglem lub gazem, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. W celu poprawy sytuacji wprowadzono program „Moje Ciepło”, który oferuje dotacje na zakup i montaż pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Czym jest program „Moje Ciepło”?

„Moje ciepło” to program, który ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wspiera zatem wybór ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań grzewczych do nowo powstałych domów.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna, będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie albo b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego.

Wysokość dotacji

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Podstawowe kwoty dofinansowania to maksymalnie 7 tys. zł. przy inwestycji w pompę ciepła typu powietrze/woda ( 30% kosztów kwalifikowanych, 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy karty dużej rodziny) i maksymalnie 21 ty. zł. przy inwestycji w gruntową pompę ciepła (30% kosztów kwalifikowanych, 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy karty dużej rodziny).

Dlaczego warto skorzystać z programu „Moje Ciepło”?

Wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne i efektywne ma wiele korzyści. Przede wszystkim przyczynia się to do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo, nowe źródło ciepła pozwala na oszczędności w kosztach ogrzewania, co z kolei przekłada się na niższe rachunki za energię. Warto również pamiętać, że wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne przyczynia się do zwiększenia wartości nieruchomości. Aby jak najbardziej obniżyć koszt ogrzewania, najlepszym rozwiązaniem jest rozszerzenie inwestycji o instalację fotowoltaiczną.

Jak skorzystać z programu?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji przyjmowane są w trybie ciągłym, w okresie 29.04.2022 – 31.12.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.
Po sprawdzeniu osiągalności wszystkich niezbędnych warunków i przygotowaniu kompletu dokumentów w formie elektronicznej, wniosek składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).
Najprostszą jednak formą jest powierzenie tej pracy nam. Każdy klient składający zamówienie w firmie SABA Eco Energy na instalację pompy ciepła liczyć może na nieodpłatne konsultacje w zakresie dotacji i pomoc w przygotowaniu poprawnego wniosku.