Mój prąd 5.0 – Dotacja do fotowoltaiki i elementów dodatkowych

maj 8, 2023 | Artykuły, Dotacje

Program „Mój Prąd” jest programem oferującym możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na zainstalowaną mikoinstalację fotowoltaiczną dla odbiorców indywidualnych. Kolejna, być może ostatnia odsłona programu „Mój Prąd” rozszerzona została o dofinansowanie elementów dodatkowych, a maksymalna jej wartość wynosić może aż 58 000 zł. Od 22 kwietnia 2023 roku ruszył nabór wniosków o dotację, program obowiązywać ma do 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że długość okresu składania wniosków o dofinansowanie zależna jest od dostępności środków przeznaczonych na ten cel.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Rozróżniamy trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Wysokość dotacji i koszty kwalifikowane

Maksymalna wartość dotacji opiewać może na kwotę 58 000 PLN. Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są następujące koszty: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne, inwerter oraz inne niezbędne oprzyrządowanie) a także zakup i montaż urządzeń takich jak: magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła/urządzenie grzewcze (pompa ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne. Intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych brutto, z uwzględnieniem maksymalnych wartości do poszczególnych kosztów :
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
– Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
– Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
– Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
– Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
– Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Jak skorzystać z programu „Mój Prąd” ?

Aby przystąpić do programu i ubiegać się o dotację, Twoja inwestycja musi być w pełni zakończona, urządzenia podłączone i uruchomione. Wnioski składane mogą być jedynie w formie elektronicznej, przez system GWD (Generator wniosków o dofinansowanie). Pierwszym krokiem rozpoczynającym wnioskowanie o dotacje jest zebranie kompletu wymaganych dokumentów, sprawdzenie, czy wszystkie z zamontowanych urządzeń spełniają wymogi programu, uporządkowanie ich i gotowość do załączenia w formie elektronicznej w momencie składania wniosku. Jesteś naszym klientem? Nie musisz się tym martwić, wszelkie formalności przygotujemy za Ciebie. Wystarczy, że zgłosisz się do naszej firmy z informacją, że wyrażasz chęć skorzystania z danego programu dofinansowań, a my przeprowadzimy Cię krok po kroku przez całe przedsięwzięcie. Chcesz wiedzieć więcej? – Zadzwoń, lub wypełnij formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Do zobaczenia !